COVID-19

Kai klasės mokiniai tiriasi profilaktiškai savikontrolės greituoju antigeno testu Kai klasės mokiniai tiriasi profilaktiškai kaupinių metodu Kai klasės mokiniai nesitiria profilaktiškai

Trumpėja izoliacijos trukmė, specialus izoliacijos algoritmas – ugdymo įstaigoms

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ĄŽUOLIUKAS 2020-09-02 ĮSAKYMAS NR. V-19 DĖL COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS SUDARYMO IR DARBO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU TVARKOS APRAŠO IR PLANO PATVIRTINIMO

DARBO ORGANIZAVIMO COVID-19 PREVENCIJOS METU JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE  ĄŽUOLIUKAS TVARKOS APRAŠAS

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ĄŽUOLIUKAS PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJUI PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ, PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJĮ ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE, PLANAS

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. LAPKRIČIO 9 D. ĮSAKYMAS NR. A-1040 DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. LAPKRIČIO 3 D. ĮSAKYMO NR. A-1017 ,,DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IŠIMTINIAIS ATVEJAIS JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE KARANTINO AR EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (A-1040, A-1040 (1 pr.))

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. LAPKRIČIO 9 D. ĮSAKYMAS NR. A-1039 DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 21 D. ĮSAKYMO NR. A-978 „DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO

 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. ĮSAKYMAS NR. A-1025  DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 23 D. ĮSAKYMO NR. A-994 ,,DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ IR ŽMONIŲ SU NEGALIA PRIEŽIŪROS IR MAITINIMO IŠIMTINAIS ATVEJAIS“ PAKEITIMO 

ĮSAKYMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IŠIMTINIAIS ATVEJAIS JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE KARANTINO AR EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IŠIMTINIAIS ATVEJAIS JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE KARANTINO AR EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU TVARKOS APRAŠAS 

PRAŠYMAS DĖL VAIKO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO KARANTINO AR EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU

PRAŠYMŲ / SUTARČIŲ DĖL VAIKO  PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO KARANTINO AR EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU ĮSTAIGOJE REGISTRACIJOS ŽURNALAS

VAIKO PRIEŽIŪROS SUTARTIS

atnaujinta: rugsėjo 23, 2021