Misija, vizija, prioritetai

                                                      Misija, vizija, prioritetai

VIZIJA

Patraukli, atvira bendruomenei ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo įstaiga, orientuota į vaiką ir jo šeimą, puoselėjanti sveikatinimo idėjas, meninę raišką, ugdanti gyvenimui būtinas kompetencijas, tenkinanti prigimtinius vaiko poreikius

MISIJA

Lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“ – ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, specialųjį ugdymą su meninės krypties lavinimu, sveikos gyvensenos puoselėjimu, glaudžiai bendradarbiaujanti su šeima, socialiniais partneriais, racionaliai, taupiai bei tikslingai naudojanti įstaigai skirtas lėšas.

FILOSOFIJA

Kiekvienas vaikas – unikalus, jį reikia mylėti, saugoti ir gerbti tokį, koks jis yra.

 

PRIORITETINĖS SRITYS

  • Švietimo kokybės gerinimas ir ugdymo modernizavimas
  • Saugi, moderni aplinka
  • Vaikų sveikatos stiprinimas

 

 

atnaujinta: vasario 19, 2020