Archive for balandžio, 2021

Velykos

Written by admin on . Posted in Naujienos

Velykos – viena gražiausių pavasario švenčių. Tai šventė – pripildanti širdis gamtos pabudimu, džiaugsmu, margučių raštais. Norėdamos Velykų šventėms suteikti daugiau spalvingumo bei žaismingumo, grupės pedagogės, jų padėjėjos, bei grupės vaikučiai darželio lauko erdves papuošė spalvingais, įvairia technika, floristikos elementais puoštais margučiais.

Kūrybiniai darbeliai ne tik papuošė lauko erdves, bet ir visą bendruomenę nuteikė šventiškai.

atnaujinta: balandžio 9, 2021

Pasaulinė autizmo supratimo diena

Written by admin on . Posted in Naujienos

Pasaulinė autizmo supratimo diena

Balandžio 2 d. minint Pasaulinę autizmo supratimo dieną, lopšelio-darželio ugdytiniai ir pedagogai išreikšdami supratimą ir palaikymą autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikučiams ir jų šeimoms, prisijungė prie asociacijos Joniškio „Lietaus vaikai“ iniciatyvos.

Mūsų įstaigos durys plačiai atvertos įvairių raidos sutrikimų ar negalių slegiamiems vaikučiams tame tarpe jau 14 metų kartu su bendraamžiais ugdomiems ir autizmo spektro sutrikimą turintiems mažiesiems.

Nedrąsiai į darželio kasdienybę žengusiems minėtą sutrikimą turintiems vaikams šiandien jų buvimas kartu ir tarpusavio bendravimas – jau savaime suprantamas dalykas. Išmokome ne gailėtis, bet jiems padėti, būti ne šalia, o kartu. Nuolat ieškome galimybių ir suteikiame jas ypatingiems vaikams dalyvauti bendroje veikloje su kitų grupių vaikučiais. Darželyje nestinga įvairių renginių, švenčių, projektinės veiklos, kurių metu ir ypatingi vaikai kartu su visais patiria daug bendravimo džiaugsmo, gali išreikšti save.

Supratimas, palaikymas, įtraukimas – tai, kuo tikime ugdydami mažuosius „ąžuoliukus“.

  • nuotraukos Pasaulinė autizmo supratimo diena
atnaujinta: balandžio 13, 2021

„ŽAISDAMI MOKOMĖS“

Written by admin on . Posted in Naujienos

 RAJONINIS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ SKAITMENINIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ KŪRIMO PROJEKTAS „ŽAISDAMI MOKOMĖS“

Projekto tikslas – sudaryti skaitmeninių mokymo priemonių katalogą „ŽAISDAMI MOKOMĖS“, skirtą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo ir komunikavimo kompetencijų gebėjimų formavimui ir tobulinimui, panaudojant internetinius įrankius. Į projektą itin aktyviai įsijungė darželio pedagogės ir kitos rajono  ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos bei visada aktyvūs rajono švietimo pagalbos specialistai-logopedai, specialieji pedagogai. Skaitmeninių mokymo priemonių kataloge galima rasti 57 priemones sukurtas Wordwall, Learning apps, Storyjumper, Book creator, Jigsawplanet,  Liveworksheets, Emaze, Genially H5P, StudyStack, Quizalize internetiniais įrankiais.

Džiaugiamės projektu, kuris paskatino ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus, švietimo pagalbos specialistus dalintis gerąja darbo patirtimi.

ŽAISDAMI MOKOMĖS

atnaujinta: balandžio 7, 2021