Specialusis ugdymas

Logopedo pagalba:

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos sutrikimų bei kitų komunikacijos sutrikimų.
Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį.
Numato korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo, skaitymo sunkumams) atsirasti.
Organizuoja individualias ir grupines korekcinio darbo pratybas įvairiems kalbos sutrikimams šalinti.
Teikia metodinę pagalbą pedagogams, vaikų tėvams.
atnaujinta: sausio 19, 2021