Vadovo darbotvarkė

Joniškio lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“  vadovo darbotvarkė

Savaitės diena Val. Kas vyks Dalyvaujantys asmenys Kur vyks
2019-08-12
2019-08-22
Kasmetinės atostogos Daiva Žalienė
Pirmadienis
(2019-08-26 )
10 val. Pasitarimas Pedagogai Metodinis kabinetas
Ketvirtadienis
(2019-08-29)
10 val. Ugdymo vadovų pasitarimas Daiva Žalienė Savivaldybės salėje
Pirmadienis
(2019-09-02)
10.30 val. Rugsėjo 1-osios šventė Darželio bendruomenė Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
Pirmadienis
(2019-09-09)
10 val. Savaitės darbų aptarimas su pedagogais Daiva Žalienė, pedagogai Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
Ketvirtadienis,
penktadienis
(2019-09-12, 13)
10 val. Mokymų ciklas „Pedagogų vadybinių kompetencijų tobulinimas Daiva Žalienė Švietimo centras
Pirmadienis
(2019-09-16)
10 val. Savaitės darbų aptarimas su pedagogais Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
11 val. VGK posėdis Daiva Žalienė, komisijos nariai Metodinis kabinetas
Pirmadienis
(2019-09-23)
10 val. Savaitės darbų aptarimas su pedagogais Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Penktadienis
(2019-09-27)
9 val. Išvyka į Naisius (su Saulės ir Mėnuliukų grupių ugdytiniais) Daiva Žalienė, pedagogai, ugdytiniai Naisiai, Šiaulių r.
Šeštadienis
(2019-09-28)
12 val. Turizmo dienai paminėti išvyka į Joniškio Mūšos tyrelio pažintinį taką su įstaigos darbuotojais Darželio darbuotojai Jankūnų kaimas
Pirmadienis
(2019-09-30)
10 val. Savaitės darbų aptarimas su pedagogais Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Ketvirtadienis
(2019-10-03)
17 val. Grupių tėvų susirinkimas Ugdytinių tėveliai, pedagogės, sveikatos biuro darbuotojos Darželio salė
18 val. Mokytojų dienos minėjimas  Daiva Žalienė Baltoji sinagoga
Pirmadienis
(2019-10-07)
10 val. Savaitės darbų aptarimas su pedagogais Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Ketvirtadienis
(2019-10-10)
17val. Grupių tėvų susirinkimas Ugdytinių tėveliai, pedagogės, sveikatos biuro darbuotojos Darželio salė
Penktadienis
(2019-10-11)
10.30 val. Rytmetis, skirtas pagyvenusių žmonių ir muzikos dienai Ugdytiniai, pedagogės Darželio salė
Pirmadienis
(2019-10-14)
10 val. Savaitės darbų aptarimas su pedagogais Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Ketvirtadienis
(2019-10-17)
17 val. Grupių tėvų susirinkimas Ugdytinių tėveliai, pedagogės, sveikatos biuro darbuotojos Darželio salė
Penktadienis
(2019-10-18)
18 val. Joniškio kultūros centro atidarymo šventė Kultūros centras
Pirmadienis
(2019-10-21)
10 val. Pasaulinė obuolio diena darželyje Darželio bendruomenė Darželis
Trečiadienis
(2019-10-23)
16.30 val. Grupių tėvų susirinkimas Ugdytinių tėveliai, pedagogės, sveikatos biuro darbuotojos Darželio salė
Ketvirtadienis
(2019-10-24)
9 val. Išvyka į Šiaulių rajono Aukštelnės mokyklą-daugiafunkcinį centrą Daiva Žalienė Šiaulių rajonas
Pirmadienis
(2019-10-28)
10 val. Savaitės darbų aptarimas Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Antradienis
(2019-11-05)
10 val. Edukacinis renginys „Mano kepalėlis“ Daiva Žalienė, darželio pedagogės, ugdytiniai Darželio salė
Ketvirtadienis
(2019-11-07)
17 val. Grupių tėvų susirinkimas Ugdytinių tėveliai, pedagogės Darželio salė
Penktadienis
(2019-11-08)
11 val. Susitikimas su UAB „Artus Lt“ atstovais Daiva Žalienė Darželis
Pirmadienis
(2019-11-11)
10 val. Savaitės darbų aptarimas Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Trečiadienis
(2019-11-13)
14.30 val. Seminaras „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas – strateginis plėtojimas“ Daiva Žalienė Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Ketvirtadienis
(2019-11-14)
10 val. Vadybinis seminaras „Pedagogų vadybinių kompetencijų tobulinimas“ Daiva Žalienė Joniškio rajono Švietimo centras
Pirmadienis
(2019-11-18)
10 val. Savaitės darbų aptarimas Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Trečiadienis
(2019-11-27)
10 val. Rajoninė vaikų konferencija „Mano darželis, mokykla“ Darželių atstovai Darželio salė
2019-12-02
2019-12-11
Atostogos Daiva Žalienė
Penktadienis
(2019-12-13)
18 val. Joniškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinio būrelio susirinkimas Daiva Žalienė,
auklėtojos
Gasčiūnų kaimo bendruomenės amatų centras
Pirmadienis
(2019-12-16)
Kalėdų šventė darželyje Darželio bendruomenė Darželio salė
Antradienis
(2019-12-17)
Kalėdų šventė darželyje Darželio bendruomenė Darželio salė
Pirmadienis
(2019-12-23)
10 val. Seminaras „Autizmo spektro sutrikimą turintys vaikai: iššūkiai ir sprendimai“ Pedagogės, auklėtojų padėjėjos Darželio salė
Pirmadienis
(2020-01-20)
13 val. Darželio tarybos posėdis Tarybos nariai Metodinis kabinetas
Pirmadienis
(2020-01-27)
10 val. Savaitės darbų aptarimas Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Trečiadienis
(2020-01-29)
11 val. VGK posėdis VGK komisijos nariai Metodinis kabinetas
Trečiadienis
(2020-01-29)
17 val. Seminaras tėvams ir darbuotojams „Mokykime vaikus elgtis su pinigais“ Ugdytinių tėveliai, pedagogės Darželio salė
Ketvirtadienis
(2020-01-30)
13 val. Metodinio būrelio pasitarimas Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Penktadienis
(2020-01-31)
11 val. Susitikimas su UAB „Rainių statyba“ atstovais ir rajono ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Daiva Žalienė Darželis
Penktadienis
(2020-01-31)
13 val. Pedagogų tarybos posėdis Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Pirmadienis
(2020-02-03)
10 val. Savaitės darbų aptarimas Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Ketvirtadienis
(2020-02-06)
15 val. Vadovų pasitarimas Daiva Žalienė Mikolaičiūnų kaimas
Pirmadienis
(2020-02-10)
10 val. Savaitės darbų aptarimas Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Penktadienis
(2020-02-14)
10.30 val. Renginys skirtas vasario 16 d. Daiva Žalienė, pedagogai, ugdytiniai Darželio salė
Pirmadienis
(2020-02-17)
10 val. Savaitės darbų aptarimas Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Antradienis
(2020-02-18)
9.30 val. Darbuotojų veiklos vertinimas Daiva Žalienė, aptarnaujantis personalas Metodinis kabinetas
Ketvirtadienis
(2020-02-20)
9.30 val. Darbuotojų veiklos vertinimas Daiva Žalienė, aptarnaujantis personalas Metodinis kabinetas
Penktadienis
(2020-02-21)
10 val. Susitikimas dėl mokinių draudimo Daiva Žalienė Savivaldybė
Pirmadienis
(2020-02-24)
10 val. Savaitės darbų aptarimas Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Antradienis
(2020-02-25)
10.30 val. Užgavėnės darželyje Darželio bendruomenė Darželis
Trečiadienis
(2020-02-26)
10 val. Direktoriaus veiklos vertinimas Daiva Žalienė Savivaldybės mažoji salė
Pirmadienis
(2020-03-02)
10 val. Savaitės darbų aptarimas Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Antradienis
(2020-03-10)
14 val. Renginys-susitikimas vaikams su ornitologu Daiva Žalienė, pedagogai, ugdytiniai Darželio salė
2020-06-22
2020-07-03
Kasmetinės atostogos Daiva Žalienė
2020-07-27
2020-08-14
Kasmetinės atostogos Daiva Žalienė
Pirmadienis
(2020-08-17)
10 val. Savaitės darbų aptarimas Daiva Žalienė, pedagogai, aptarnaujantis personalas Metodinis kabinetas
Antradienis
(2020-08-18)
10 val. Vadovų pasitarimas Daiva Žalienė Savivaldybės didžioji salė
Pirmadienis
(2020-08-24)
10 val. Savaitės darbų aptarimas Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Pirmadienis
(2020-08-24)
10.30 val. Savaitės darbų aptarimas Daiva Žalienė, aptarnaujantis personalas Metodinis kabinetas
Ketvirtadienis
(2020-08-27)
10 val. Savaitės darbų aptarimas Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Ketvirtadienis
(2020-08-27)
10 val. Savaitės darbų aptarimas Daiva Žalienė, aptarnaujantis personalas Metodinis kabinetas
Penktadienis
(2020-08-28)
9 val. Vadovų pasitarimas Daiva Žalienė Savivaldybės didžioji salė
Antradienis
(2020-09-01)
10-11 val. Šventiniai rytmečiai grupėse Daiva Žalienė, pedagogės, ugdytiniai Darželio grupės
Penktadienis
(2020-09-04)
10 val. VGK posėdis Daiva Žalienė, VGK komisija Metodinis kabinetas
Pirmadienis
(2020-09-14)
10 val. Savaitės darbų aptarimas su pedagogais Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Trečiadienis
(2020-09-16)
16 val. Švietimo įstaigų vadovų susitikimas Daiva Žalienė Mikolaičiūnų kaimas
Ketvirtadienis
(2020-09-17)
17 val. Dalyvavimas iniciatyvoje „Vaikystės parkas“ Daiva Žalienė Joniškio poilsio zona
Pirmadienis
(2020-09-21)
10 val. Savaitės darbų aptarimas su pedagogais Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Ketvirtadienis
(2020-09-24)
10 val. Metodinio būrelio pasitarimas Daiva Žalienė, metodinio būrelio narės Metodinis kabinetas
Pirmadienis
(2020-09-28)
10 val. Savaitės darbų aptarimas su pedagogais Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Antradienis
(2021-01-05)
9.30 val. Nuotolinis pasitarimas su rajono savivaldybės vadovais Daiva Žalienė
Trečiadienis
(2021-01-06)
11 val. Nuotolinis įstaigos biudžeto svarstymas Daiva Žalienė
Ketvirtadienis
(2021-01-07)
11 val. Darželio tarybos nuotolinis pasitarimas Daiva Žalienė,
darželio taryba

Pastaba. Darbotvarkė gali keistis

atnaujinta: sausio 14, 2021