Vadovo darbotvarkė

Joniškio lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“  vadovo darbotvarkė

Savaitės diena Val. Kas vyks Dalyvaujantys asmenys Kur vyks
2019-08-12
2019-08-22
Kasmetinės atostogos Daiva Žalienė
Pirmadienis
(2019-08-26 )
10 val. Pasitarimas Pedagogai Metodinis kabinetas
Ketvirtadienis
(2019-08-29)
10 val. Ugdymo vadovų pasitarimas Daiva Žalienė Savivaldybės salėje
Pirmadienis
(2019-09-02)
10.30 val. Rugsėjo 1-osios šventė Darželio bendruomenė Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
Pirmadienis
(2019-09-09)
10 val. Savaitės darbų aptarimas su pedagogais Daiva Žalienė, pedagogai Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
Ketvirtadienis,
penktadienis
(2019-09-12, 13)
10 val. Mokymų ciklas „Pedagogų vadybinių kompetencijų tobulinimas Daiva Žalienė Švietimo centras
Pirmadienis
(2019-09-16)
10 val. Savaitės darbų aptarimas su pedagogais Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
11 val. VGK posėdis Daiva Žalienė, komisijos nariai Metodinis kabinetas
Pirmadienis
(2019-09-23)
10 val. Savaitės darbų aptarimas su pedagogais Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Penktadienis
(2019-09-27)
9 val. Išvyka į Naisius (su Saulės ir Mėnuliukų grupių ugdytiniais) Daiva Žalienė, pedagogai, ugdytiniai Naisiai, Šiaulių r.
Šeštadienis
(2019-09-28)
12 val. Turizmo dienai paminėti išvyka į Joniškio Mūšos tyrelio pažintinį taką su įstaigos darbuotojais Darželio darbuotojai Jankūnų kaimas
Pirmadienis
(2019-09-30)
10 val. Savaitės darbų aptarimas su pedagogais Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Ketvirtadienis
(2019-10-03)
17 val. Grupių tėvų susirinkimas Ugdytinių tėveliai, pedagogės, sveikatos biuro darbuotojos Darželio salė
18 val. Mokytojų dienos minėjimas  Daiva Žalienė Baltoji sinagoga
Pirmadienis
(2019-10-07)
10 val. Savaitės darbų aptarimas su pedagogais Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Ketvirtadienis
(2019-10-10)
17val. Grupių tėvų susirinkimas Ugdytinių tėveliai, pedagogės, sveikatos biuro darbuotojos Darželio salė
Penktadienis
(2019-10-11)
10.30 val. Rytmetis, skirtas pagyvenusių žmonių ir muzikos dienai Ugdytiniai, pedagogės Darželio salė
Pirmadienis
(2019-10-14)
10 val. Savaitės darbų aptarimas su pedagogais Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Ketvirtadienis
(2019-10-17)
17 val. Grupių tėvų susirinkimas Ugdytinių tėveliai, pedagogės, sveikatos biuro darbuotojos Darželio salė
Penktadienis
(2019-10-18)
18 val. Joniškio kultūros centro atidarymo šventė Kultūros centras
Pirmadienis
(2019-10-21)
10 val. Pasaulinė obuolio diena darželyje Darželio bendruomenė Darželis
Trečiadienis
(2019-10-23)
16.30 val. Grupių tėvų susirinkimas Ugdytinių tėveliai, pedagogės, sveikatos biuro darbuotojos Darželio salė
Ketvirtadienis
(2019-10-24)
9 val. Išvyka į Šiaulių rajono Aukštelnės mokyklą-daugiafunkcinį centrą Daiva Žalienė Šiaulių rajonas
Pirmadienis
(2019-10-28)
10 val. Savaitės darbų aptarimas Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Antradienis
(2019-11-05)
10 val. Edukacinis renginys „Mano kepalėlis“ Daiva Žalienė, darželio pedagogės, ugdytiniai Darželio salė
Ketvirtadienis
(2019-11-07)
17 val. Grupių tėvų susirinkimas Ugdytinių tėveliai, pedagogės Darželio salė
Penktadienis
(2019-11-08)
11 val. Susitikimas su UAB „Artus Lt“ atstovais Daiva Žalienė Darželis
Pirmadienis
(2019-11-11)
10 val. Savaitės darbų aptarimas Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Trečiadienis
(2019-11-13)
14.30 val. Seminaras „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas – strateginis plėtojimas“ Daiva Žalienė Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Ketvirtadienis
(2019-11-14)
10 val. Vadybinis seminaras „Pedagogų vadybinių kompetencijų tobulinimas“ Daiva Žalienė Joniškio rajono Švietimo centras
Pirmadienis
(2019-11-18)
10 val. Savaitės darbų aptarimas Daiva Žalienė, pedagogai Metodinis kabinetas
Trečiadienis
(2019-11-27)
10 val. Rajoninė vaikų konferencija „Mano darželis, mokykla“ Darželių atstovai Darželio salė
2019-12-02
2019-12-11
Atostogos Daiva Žalienė
Penktadienis
(2019-12-13)
18 val. Joniškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinio būrelio susirinkimas Daiva Žalienė,
auklėtojos
Gasčiūnų kaimo bendruomenės amatų centras
Pirmadienis
(2019-12-16)
Kalėdų šventė darželyje Darželio bendruomenė Darželio salė
Antradienis
(2019-12-17)
Kalėdų šventė darželyje Darželio bendruomenė Darželio salė
Pirmadienis
(2019-12-23)
 10 val. Seminaras „Autizmo spektro sutrikimą turintys vaikai: iššūkiai ir sprendimai“ Pedagogės, auklėtojų padėjėjos Darželio salė

Pastaba. Darbotvarkė gali keistis

atnaujinta: gruodžio 17, 2019