Vadovo darbotvarkė

Joniškio lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“  vadovo darbotvarkė

Savaitės diena Val. Kas vyks Dalyvaujantys asmenys Kur vyks
2019-08-12
2019-08-22
Kasmetinės atostogos Daiva Žalienė
Pirmadienis
(2019-08-26 )
10 val. Pasitarimas Pedagogai Metodinis kabinetas
Ketvirtadienis
(2019-08-29)
10 val. Ugdymo vadovų pasitarimas Daiva Žalienė Savivaldybės salėje
Pirmadienis
(2019-09-02)
10.30 val. Rugsėjo 1-osios šventė Darželio bendruomenė Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
Pirmadienis
(2019-09-09)
10 val. Savaitės darbų aptarimas su pedagogais Daiva Žalienė, pedagogai Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
Ketvirtadienis,
penktadienis
(2019-09-12, 13)
10 val. Mokymų ciklas „Pedagogų vadybinių kompetencijų tobulinimas Daiva Žalienė Švietimo centras

Pastaba. Darbotvarkė gali keistis

atnaujinta: rugsėjo 12, 2019