Priėmimas į darželį

Vaikai į darželį priimami eilės tvarka, tėvams (globėjams) pateikus:

* prašymą;

* vaiko gimimo liudijimą/asmens dokumentą (kopiją).

Priimant vaiką į darželį, sudaroma dvišalė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų teikėjo. Duomenys apie vaiką įrašomi į duomenų bazę.

Vaikai priimami į:

*  ankstyvojo amžiaus (1 m. – 3 m.),

*  ikimokyklinio amžiaus (3 m. – 5 m.),

*  priešmokyklinio ugdymo (6 m.) grupes.

1. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Dėl vaikų priėmimo į Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo
2. Vaikų priėmimo į Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas
3. Prašymas dėl priėmimo į lopšelį-darželį
4. Prašymas dėl išbraukimo iš darželio sąrašų
5. Prašymas dėl mokesčio sumažinimo už vaiko išlaikymą

atnaujinta: vasario 24, 2020