Sveikinimas su Mokytojų diena

Written by admin on . Posted in Naujienos

Sveikinimas su Mokytojų diena

mokytoju-diena

Mieli Kolegos,
Tegul Jūsų išmintis, kūryba, savitarpio supratimas,
pasiaukojimas, kantrybė puošia Jūsų sielas ir
uždega jose norą dalintis savo dvasiniais lobiais su
ugdytiniais.

Su Mokytojų diena!

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ kolektyvo vardu
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinai einanti direktoriaus pareigas Daiva Žalienė