Techninis ir aptarnaujantis personalas

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigos
1 Vita Žakaitytė sandėlininkė
2 Virginija Zigmantienė vyr. virėja
3 Vilma Petrylienė virėja
4 Asta Varanavičienė virėja
6 Algimantas Čiuta elektrikas
7 Saulė Pundzienė valytoja
8 Bronislava Jasaitienė darbininkė
10 Juozas Čagus
darbininkas
11 Laura Marijauskienė auklėtojos padėjėja
12 Vera Liučvaitienė auklėtojos padėjėja
13 Rita Ulpienė auklėtojos padėjėja
14 Lionė Patarakienė auklėtojos padėjėja
15 Adėlė Dabrikienė auklėtojos padėjėja
16 Aldona Katinienė auklėtojos padėjėja
17 Regina Adomaitienė auklėtojos padėjėja
18 Sandra Staniulienė auklėtojos padėjėja
19 Dalia Bulienė auklėtojos padėjėja
20 Lina Arlauskienė auklėtojos padėjėja
21 Audronė Varnauskienė auklėtojos padėjėja
atnaujinta: sausio 29, 2020