Pedagogai

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Rimutė Stapulionienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyr. auklėtoja
2. Regina Rimkuvienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyr. auklėtoja
3. Rita Motuzaitė Aukštesnysis Auklėtoja Vyr. auklėtoja
4. Stasė Tuzinienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyr. auklėtoja
5. Nijolė Kuprienė Aukštesnysis auklėtoja Vyr. auklėtoja
6. Dalia Pelurtienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyr. auklėtoja
7. Genovaitė Juknevičienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyr. auklėtoja
8. Audronė Zigmantienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyr. auklėtoja
9. Laima Ščepanskienė Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyr. auklėtoja
10. Laima Skudrienė Aukštasis Auklėtoja Vyr. mokytoja
11. Rima Jakštienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyr. auklėtoja
12. Miglė Praniulienė Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyr. auklėtoja
13. Janina Pivorienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyr. auklėtoja
14. Ilona Galinienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyr. auklėtoja
15. Alfreda Gavorkienė Aukštasis Muzikos mokytoja (akomponiat.) Metodininkė
16. Jolita Čiutienė Aukštasis Logopedė, spec. pedagogė Spec. pedagogė metodininkė
17. Donata Jarulė Aukštasis Logopedė Neturi
18. Sigma Jonušienė Aukštasis Auklėtoja (choreografijos) Metodininkė
19. Loreta Angilovienė Aukštasis Auklėtoja (dailės) Vyr. mokytoja
atnaujinta: birželio 17, 2019