Administracija

Lopšelyje-darželyje dirba 44 darbuotojai. Iš jų: 19 pedagogų.

Administracijos, pedagogų, aptarnaujančio personalo veikla  pagrįsta bendruomeniškumu, partneryste, pagalba vienas kitam. Parengti tvarkos aprašai, padeda reglamentuoti darbo organizavimą, tarpusavio santykių formavimą, kas turi teigiamos įtakos vaikų ugdymo(si) ir paslaugų kokybės užtikrinimui.

 

ADMINISTRACIJA

  • Daiva Žalienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai vaduojanti direktorių
  • Stasė Balnionienė – ūkvedėsveikatos ugdymo ir mitybos specialistė
  • Iveta Rimdžiuvienė, sekretorė
  • Kristina Žalakytė, vyr. buhalterė
  • Vita Žakaitytė, buhalterė
atnaujinta: sausio 18, 2021