Administracija

Lopšelyje-darželyje dirba 44 darbuotojai. Iš jų: 19 pedagogų.

Administracijos, pedagogų, ūkinio-techninio personalo veikla  pagrįsta bendruomeniškumu, partneryste, pagalba vienas kitam. Parengti tvarkos aprašai, padeda reglamentuoti darbo organizavimą, tarpusavio santykių formavimą, kas turi teigiamos įtakos vaikų ugdymo(si) ir paslaugų kokybės užtikrinimui.

 

ADMINISTRACIJA

  • Daiva Žalienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai vaduojanti direktorių;
  • Stasė Balnionienė – ūkvedėsveikatos ugdymo ir mitybos specialistė;
  • Iveta Rimdžiuvienė, sekretorė;
  • Kristina Žalakytė, vyr. buhalterė;
  • Vita Žakaitytė, buhalterė.
atnaujinta: rugsėjo 15, 2016