PARAMA

Parama

2 procentai
Dėkojame Jums, kad vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo Labdaros ir paramos įstatymu, iki 2 % savo sumokėtų pajamų mokesčio pervedate lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“.

Jūsų pervesti pinigai skiriami Jūsų vaikų ugdymui ir ugdymuisi bei higieninių sąlygų gerinimui ir darželio aplinkos tobulinimui.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, paskyrusiems 2 procentus nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio mūsų darželiui.

Jūsų apsisprendimas, geranoriškumas tampa tvirta finansine pagalba, kuri padės žengti tvirtesnį žingsnį į dar vienerius veiklos metus. Metus, kuriuose Jūsų parama virs galimybe užtikrinti kokybišką mažųjų ugdymą bei gyvenimą darželyje.

Jūsų geros valios dėka lopšelis-darželis 2011 metais įsigijo:

  • Minkšto inventoriaus (patalynės);
  • Indų vaikams;
  • Muzikinį centrą salei;
  • Skalbimo mašiną skalbyklai;
  • Dulkių siurblį.

2012 metais gautą paramą planuojame panaudoti:

  • Darželio teritorijai tvora aptverti.

Ačiū už Jūsų padovanotą gerumą, už buvimą kartu. Tai brangiausia dovana mums.

Tikimės, kad ir šiais metais Jūs 2 procentus savo pajamų mokesčio paskirsite lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“.

Paramą galima teikti:

  • internetu, jeigu naudojatės e-bankininkyste;
  • nuėjus į Mokesčių inspekciją;
  • užėjus į lopšelį-darželį pas grupės auklėtoją, direktorės pavaduotoją ugdymui su savo asmens duomenimis.

Mūsų rekvizitai:

Paramos gavėjas Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
Įstaigos kodas – 290549940,
Adresas – Latvių g. 2   LT- 84147   Joniškis

Informaciją lopšelyje-darželyje teikia grupių auklėtojos.

Su pagarba ir dėkingumu
Direktorė   Kazimiera Rimkuvienė

atnaujinta: gruodžio 4, 2013