„Noriu aiškiai kalbėti“

Written by admin on . Posted in Naujienos

Siekiant sudaryti palankias sąlygas ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos plėtotei grupės aplinkoje ir namuose, taikant kūrybiškus, inovatyvius kalbos ugdymo metodus įstaigoje vykdėme visų ugdymo metų  projektą „Noriu aiškiai kalbėti“.

Projekto tikslas – bendradarbiaujant su auklėtojomis ir tėveliais  plėtoti vaikų žodinę raišką, žaidžiant linksmus, nuotaikingus kalbinius žaidimus, integruojant į kasdieninę ugdomąją veiklą grupėse ir kalbinę aplinką namuose. Projekte dalyvavo „Kiškučių“, „Mėnuliukų“ 5-6 m. ir „Boružiuko“ specialiosios grupės vaikučiai.

Projektas buvo vykdomas organizuojant atviras ir kūrybines veiklas, vaikų žaidybinę veiklą rytmečių metu. Buvo pravestos penkios  atviros veiklos grupėse: „Kalbantys piršteliai“ (spalio mėn.),  „Kai vaikučiai laukia Kalėdų, pabunda pasakos…“ (gruodžio mėn.), „Miklūs piršteliai ir judrus liežuvėlis – geriausi vaiko kalbos draugai“ (vasario mėn.), „Žaiskime žodžiais“ (kovo mėn.) ir baigiamasis renginys „Noriu aiškiai kalbėti“ (gegužės mėn.).

Tėveliams pateiktos rekomendacijos, patarimai lankstinukų, atmintinių forma: „Kalbantys piršteliai“, „Miklūs piršteliai ir judrus liežuvėlis – geriausi vaiko kalbos draugai“, „Augu ir kalbu“.

„Kiškučių“ grupės vaikučiai kartu su tėveliais pagamino knygeles „Mano šeimos knygelė“.

Grupėse auklėtojos vykdė kūrybines veiklas. Vaikai karpė, klijavo, atliko įvairias kūrybines užduotėles  rankos pirštelių, riešo lavinimui.

Vaikučiai patyrė daug džiugių emocijų, pažinimo džiaugsmą.

Smagu buvo visiems kartu žingsniuoti aiškios kalbos link.

Logopedė, specialioji pedagogė Jolita Čiutienė

  • Kūrybinės dibtuvėlės Miklūs piršteliai-sklandi kalba
  • Kalbantys piršteliai
  • Akimirkos iš projekto
  • kiškučiu gr. šeimos knyg.
  • Projektas Noriu aiškiai kalbėti
  • šeimos knyg. janina