Written by admin on . Posted in Naujienos

Tėvelių, senelių, globėjų dėmesiui

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“,  nuo kovo 30 dienos iki kol baigsis karantinas pradedamas nuotolinis vaikų ugdymas.

Nuo 2020 m.  kovo 30 d. bus vykdomas nuotolinis ugdymas. Ugdymo procesas vyks IKT pagalba. Auklėtojos su vaikais ir tėveliais bendraus naudodamos uždaras Facebook grupių platformas, el. paštus, Messenger, telefonu, pateiks užduotis, žaidimus, pratimus, literatūrą, patarimus tėveliams. Pagalbos specialistai (spec. pedagogas, logopedas) susisieks individualiai su tėveliais, kurių vaikučiai lanko užsiėmimus.

Kokybiškas, kūrybiškas ugdymo proceso užtikrinimas priklausys nuo mūsų visų teigiamo požiūrio ir nusiteikimo. Kol vaikučiai neis į darželį, kviesime Jus, tėveliai, kartu žaisti su vaikais, padėti vaikučiams ugdyti(s) gebėjimus, turtinti jų patirtį, rodyti meilę ir pasitikėjimą savo vaikais.

Iškilus klausimams,  visada galite kreiptis į auklėtojas. Susisiekti  su darželio administracija prašome  el. paštu azuoliukas228@gmail.com

Labai tikimės Jūsų geranoriškumo ir abipusio bendradarbiavimo. Svarbiausia būkime sveiki.

Administracija

atnaujinta: kovo 31, 2020

Written by admin on . Posted in Naujienos

unnamed (1)

Neįgaliųjų maitinimas ir ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūra – tik išimtiniais atvejais 2020-03-23

2020 m. kovo 21 d. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius priėmė sprendimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių.

Minėtu sprendimu Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorius įpareigotas organizuoti mišraus amžiaus vaikų priežiūrą ir maitinimą išimtiniais atvejais, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose. Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius įpareigotas organizuoti žmonių su negalia priežiūrą ir maitinimą išimtiniais atvejais, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose.

Atkreiptinas dėmesys, kad ir žmonių su negalia maitinimas, ir ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūra teikiama tik išimtiniais atvejai.

Jeigu susiduriate su išimtiniu atveju, dėl neįgaliųjų asmenų maitinimo ar ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros prašome kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorę Eglę Damalakaitę el. paštu egle.damalakaite@joniskis.lt arba tel. 8 686 39 120.

Joniškio rajono savivaldybės administracija

atnaujinta: kovo 24, 2020