GRUPĖS

 

Grupės

Grupės simbolis

Grupės pavadinimas

Grupės numeris

Grupėje ugdomi

Grupės darbuotojai

untitled-32

       ,,Boružiukas“

    01

Mišraus amžiaus vaikų specialioji grupė Vyr. mokytojos Rimutė Stapulionienė, Regina Rimkuvienė, mokytojos padėjėja Dalia Jankauskaitė, specialioji pedagogė, logopedė Jolita Čiutienė, mokytojos padėjėja Vera Liučvaitienė
untitled-33

      ,,Nykštukų“

    02

Ankstyvojo ir II jaunesniojo  amžiaus vaikų grupė Vyr. mokytojos Rita Motuzaitė, Stasė Tuzinienė, mokytojos padėjėja Rita Ulpienė
 untitled-34        „Obuoliukai“    03 Ankstyvojo amžiaus vaikų grupė Vyr. mokytoja Dalia Pelurtienė, mokytoja Laura Marijauskienė, mokytojos padėjėja Lionė Patarakienė
untitled-35          „Saulučių“     04 Ankstyvojo amžiaus vaikų grupė Vyr. mokytoja Genovaitė Juknevičienė, mokytoja Laura Marijauskienė, mokytojos  padėjėja  Adėlė Dabrikienė
 untitled-36         „Kačiukų“    06 Vyresniojo amžiaus vaikų grupė Vyr.  mokytojos Audronė Zigmantienė, Nijolė Kuprienė, mokytojos  padėjėja    Aldona Katinienė
 untitled-37           „ Saulės“      07 Priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Laima Ščepanskienė, vyr. mokytoja  Dalia Pelurtienė, mokytojos   padėjėja Diana Tamašauskienė
untitled-38
      „Mėnuliukų“
     08 Vyresniojo ir viduriniojo  amžiaus vaikų grupė Vyr. mokytojos   Rima Jakštienė, Laima Skudrienė, mokytojos   padėjėja Sandra Staniulienė
untitled-39            „Giliukų“      09 Priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Miglė Praniulienė, vyr. mokytoja Rita Motuzaitė, mokytojos  padėjėja Dalia Bulienė
 untitled-40            „Kiškučių“      10 II jaunesniojo amžiaus vaikų grupė Vyr. mokytojos  Janina Pivorienė, Rima Jakštienė, mokytojos  padėjėja Lina Arlauskienė
 untitled-41          „Meškučių“     12 Viduriniojo amžiaus vaikų grupė Vyr. mokytojos  Ilona Galininė, Regina Rimkuvienė, mokytojos  padėjėja Audronė Varnauskienė
atnaujinta: liepos 5, 2022