GRUPĖS

 

Grupės

Grupės simbolis

Grupės pavadinimas

Grupės numeris

Grupėje ugdomi

Grupės darbuotojai

untitled-32

„Boružiukas“

01

Mišraus amžiaus vaikų specialioji grupė Auklėtojos Rimutė Stapulionienė, Regina Rimkuvienė, auklėtojo padėjėja Laura Marijauskienė, specialioji pedagogė, logopedė Jolita Čiutienė, auklėtojo padėjėja Vera Liučvaitienė
untitled-33

„Nykštukų“

02

Viduriniojo  amžiaus vaikų grupė Auklėtojos Rita Motuzaitė, Stasė Tuzinienė, auklėtojo padėjėja Rita Ulpienė
 untitled-34 „Obuoliukai“ 03 Ankstyvojo amžiaus vaikų grupė Auklėtojos Nijolė Kuprienė, Dalia Pelurtienė, auklėtojo padėjėja Lionė Patarakienė
untitled-35 „Saulučių“ 04 Ankstyvojo amžiaus vaikų grupė Auklėtojos Genovaitė Juknevičienė, Dalia Pelurtienė, auklėtojo padėjėja  Adėlė Dabrikienė
 untitled-36 „Kačiukų“ 06 II jaunesniojo amžiaus vaikų grupė Auklėtojos Audronė Zigmantienė, Stasė Tuzinienė, auklėtojo padėjėja    Aldona Katinienė
 untitled-37 „ Saulės“ 07 Priešmokyklinio ir vyresniojo amžiaus vaikų grupė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Laima Ščepanskienė, auklėtoja Rita Motuzaitė, auklėtojo padėjėja Regina Adomaitienė
untitled-38
„Mėnuliukų“
08 II jaunesniojo amžiaus vaikų grupė Auklėtojos Rima Jakštienė, Laima Skudrienė, auklėtojo padėjėja Sandra Staniulienė
untitled-39 „Giliukų“ 09 Priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Miglė Praniulienė, auklėtoja Rimutė Stapulionienė, auklėtojo padėjėja Dalia Bulienė
 untitled-40 „Kiškučių“ 10 Viduriniojo amžiaus vaikų grupė Auklėtojos Janina Pivorienė, Rima Jakštienė, auklėtojo padėjėja Lina Arlauskienė
 untitled-41 „Meškučių“ 12 Vyresniojo amžiaus vaikų grupė Auklėtojos Ilona Galininė, Regina Rimkuvienė, auklėtojo padėjėja Audronė Varnauskienė
atnaujinta: rugsėjo 26, 2018