GRUPĖS

 

Grupės

Grupės simbolis

Grupės pavadinimas

Grupės numeris

Grupėje ugdomi

Grupės darbuotojai

untitled-32

       ,,Boružiukas“

    01

Mišraus amžiaus vaikų specialioji grupė Vyr. auklėtojos Rimutė Stapulionienė, Regina Rimkuvienė, auklėtojos padėjėja Dalia Jankauskaitė, specialioji pedagogė, logopedė Jolita Čiutienė, auklėtojos padėjėja Vera Liučvaitienė
untitled-33

      ,,Nykštukų“

    02

Ankstyvojo ir II jaunesniojo  amžiaus vaikų grupė Vyr. auklėtojos Rita Motuzaitė, Stasė Tuzinienė, auklėtojos padėjėja Rita Ulpienė
 untitled-34        „Obuoliukai“    03 Ankstyvojo amžiaus vaikų grupė Vyr. auklėtoja Dalia Pelurtienė, auklėtoja Laura Marijauskienė, auklėtojos padėjėja Lionė Patarakienė
untitled-35          „Saulučių“     04 Ankstyvojo amžiaus vaikų grupė Vyr. auklėtoja Genovaitė Juknevičienė, auklėtoja Laura Marijauskienė, auklėtojos padėjėja  Adėlė Dabrikienė
 untitled-36         „Kačiukų“    06 Vyresniojo amžiaus vaikų grupė Vyr. auklėtojos Audronė Zigmantienė, Nijolė Kuprienė, auklėtojos padėjėja    Aldona Katinienė
 untitled-37           „ Saulės“      07 Priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Laima Ščepanskienė, vyr. auklėtoja Dalia Pelurtienė, auklėtojos padėjėja Diana Tamašauskienė
untitled-38
      „Mėnuliukų“
     08 Vyresniojo ir viduriniojo  amžiaus vaikų grupė Vyr. auklėtojos Rima Jakštienė, Laima Skudrienė, auklėtojos padėjėja Sandra Staniulienė
untitled-39            „Giliukų“      09 Priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Miglė Praniulienė, vyr. auklėtoja Rita Motuzaitė, auklėtojos padėjėja Dalia Bulienė
 untitled-40            „Kiškučių“      10 II jaunesniojo amžiaus vaikų grupė Vyr. auklėtojos Janina Pivorienė, Rima Jakštienė, auklėtojos padėjėja Lina Arlauskienė
 untitled-41          „Meškučių“     12 Viduriniojo amžiaus vaikų grupė Vyr. auklėtojos Ilona Galininė, Regina Rimkuvienė, auklėtojos padėjėja Audronė Varnauskienė
atnaujinta: rugsėjo 22, 2021