GRUPĖS

Grupės

Grupės simbolis

Grupės pavadinimas

Grupės numeris

Grupėje ugdomi

Grupės darbuotojai

untitled-32

„Boružiukas“

01

Mišraus amžiaus vaikų specialioji grupė Auklėtojos: Rimutė Stapulionienė Regina Rimkuvienė Auklėtojos padėjėja Laura Marijauskienė Specialioji pedagogė, logopedė Jolita Čiutienė Auklėtojos padėjėja Vera Liučvaitienė
untitled-33

„Nykštukų“

02

Vyresniojo amžiaus (5-6 m) Auklėtojos: Rita Motuzaitė Stasė Tuzinienė Auklėtojos padėjėja Rita Ulpienė
 untitled-34 „Obuoliukai“ 03 Ankstyvojo amžiaus grupė Auklėtojos: Nijolė Kuprienė, Dalia Pelurtienė Auklėtojos padėjėja Lionė Balyčienė
untitled-35 „Saulučių“ 04 Ankstyvojo amžiaus grupė Auklėtojos: Genovaitė Juknevičienė, Dalia Pelurtienė Auklėtojos padėjėja   Adėlė Dabrikienė
 untitled-36 „Kačiukų“ 06 Vyresniojo amžiaus ( 5-6 m.) Auklėtojos: Audronė Zigmantienė, Stasė Tuzinienė Auklėtojos padėjėja    Aldona Katinienė
 untitled-37 „ Saulės“ 07 Priešmokyklinio amžiaus (6-7 m.) Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Laima Ščepanskienė Auklėtoja Rita Motyzaitė Auklėtojos padėjėja Regina Adomaitienė
untitled-38
„Mėnuliukų“
08 Mišri ( II jaunesniojo (3-4 m.) ir viduriniojo amžiaus (4-5 m.) Auklėtojos: Rima Jakštienė Laima Skudrienė Auklėtojos padėjėja Sandra Staniulienė
untitled-39 „Giliukų“ 09 Priešmokyklinio amžiaus (6-7 m.) Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Miglė Praniulienė Auklėtoja Rimutė Stapulionienė Auklėtojos padėjėja Dalia Bulienė
 untitled-40 „Kiškučių“ 10 II jaunesniojo amžiaus (3-4 m.) Auklėtojos: Janina Pivorienė, Rima Jakštienė Auklėtojos padėjėja Lina Arlauskienė
 untitled-41 „Meškučių“ 12 Viduriniojo amžiaus (4-5 m.) Auklėtojos: Ilona Galininė, Regina Rimkuvienė Auklėtojos padėjėja Audronė Varnauskienė
atnaujinta: July 5, 2022