Misija, vizija, prioritetai

Misija, vizija, prioritetai

Misija

  • Tenkinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus bei neįgalių vaikų prigimtinius, socialinius, pažintinius bei saviraiškos poreikius.
  • Įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas.
  • Sudaryti sąlygas, užtikrinančias vaikų saugumą ir asmenybės raidą.

Vizija

Aukštos pedagoginės kultūros edukacinė, sociokultūrinė, saugi ikimokyklinio ugdymo įstaiga, orientuota į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, sudaranti sąlygas sėkmingam vaiko mokymuisi mokykloje ir teikianti kokybiškas šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias ugdymo paslaugas.

Prioritetai

  • Meilė ir pagarba vaiko asmenybei.
  • Nuolatinis pedagogų tobulėjimas.
  • Bendruomenės tolerancija.
  • Ugdytinių kūrybiškumas, konstruktyvus bendravimas ir bendradarbiavimas.
atnaujinta: February 19, 2020