APIE MUS

APIE MUS

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ įsteigtas 1977 m. Tuo metų įstaigoje veikė 12 grupių. Nuo lopšelio-darželio atidarymo iki 1985 m. jam vadovavo vedėja Stasė Pabijanskienė. Nuo 1985 metų iki 2014 metų lopšeliui-darželiui vadovavo direktorė Kazimiera Rimkuvienė. untitled-1 Neįgalių vaikų grupė „Boružiukas“1994 m. balandžio 11d. savo veiklą pradėjo neįgaliųjų vaikų grupė “Boružiukas“. Tai buvo pirmoji įstaiga rajone atvėrusi duris likimo nuskriaustiems vaikams. 2007 m. sutrikusios raidos vaikų grupė „Boružiukas“ pavadinimą pakeitė į „Ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos neįgaliems vaikams grupę „Boružiukas“. Nuo 1997 m. lopšelio-darželio bendruomenė pasirinko meninio ugdymo su etnokultūros akcentais kryptį. Šiuo tikslu įkurti papildomo ugdymo būreliai ( dailės, choreografijos, muzikinio ugdymo), kuriuose dirba kvalifikuoti specialistai. Nuo 1997 m. lopšelio-darželio bendruomenė pasirinko meninio ugdymo su etnokultūros akcentais kryptį. Šiuo tikslu įkurti papildomo ugdymo būreliai ( dailės, choreografijos, muzikinio ugdymo), kuriuose dirba kvalifikuoti specialistai. 2007 m. sukurta lopšelio – darželio ikimokyklinio ugdymo programa, padedanti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, socialinius ir pažintinius poreikius. 2007 metais pedagogai įsijungė į tarptautinę vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programą ,,Zipio draugai”. Tai programa skirta 5-7 metų vaikams. 2009 m. darželyje veiklą vykdo jaunųjų miško bičiuliškų tuntas „Giliukas“ 2011 m. pavasarį pradėta vykdyti darželio pastato renovacija, kuri finansuojama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. 2011 m. rugsėjo 1 d. ikimokyklinės įstaigos pastatas nušvito naujomis spalvomis. Atliekamas pastato lauko sienų šiltinimas, patalpų viduje pakeista elektros instaliacija, renovuota šildymo sistema. Savivaldybės administracijos ir Tarybos parodyto didelio dėmesio pasekoje, iš pagrindų bus keičiami visai susidėvėję šalto ir karšto vandens bei nuotekų tinklai. Darželio administracija vykdo projektą „Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ modernizavimas“, kuris finansuojamas iš Europos sąjungos ir savivaldybės biudžeto lėšų. Bus atnaujinamos 5 darželio grupių interjeras, keičiami vaikų baldeliai, remontuojama salė, metodinis kabinetas, perkama kompiuterinė įranga. Iki 2012 m. vasaros „Ąžuoliukas“ taps dar patrauklesne, modernesne, kokybiškas ikimokyklinio ugdymo paslaugas teikiančia, įstaiga. Šiuo metu darželyje veikia 10 grupių: 2 ankstyvojo amžiaus, 5 ikimokyklinio, 2 priešmokyklinio ir 1 ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos neįgalių vaikų grupė. Juos ugdo ir jais rūpinasi 50 darbuotojų, iš jų 22 pedagogai. Įstaigoje sukurtos visos būtiniausios sąlygos vaikų ugdymui, žaidimams ir poilsiui. Erdvios grupės aprūpintos baldais, priemonėmis ir žaislais. Priešmokyklinėse grupėse ugdytiniai ir pedagogai gali naudotis naujais moderniais baldais, kompiuteriais, interaktyvia lenta. Dailės kambarėlis Įstaiga teikia prioritetą menui, etnokultūrai ir yra sukaupusi didelę etnokultūros, meninės vaikų saviraiškos patirtį. Ugdytiniai turi galimybę lankyti dailės būrelį. Kuriame ne tik mokosi dailės paslapčių, bet ir dalyvauja darželio, miesto, rajono, respublikiniu ose ir tarptautiniuose konkursuose, parodose. Reikšmingiausi apdovanojimai: untitled-2 2007 m. laimėta III vieta tarptautiniame vaikų ir jaunimo parodoje-konkurse „Pėdos“, 2007 m. iš Kinijos atkeliavo bronzos apdovanojimas ir padėka, Dailės kambarėlis 2007 m. gauti diplomai iš Lenkijos tarptautinio meninės raiškos vaikų ir jaunimo konkurso „Vaikas ir šuo“. 2010 m. antroji vieta laimėta respublikiniame LNOBT piešinių konkurse „Bruknelė“. 2011 m. padėkos raštas atkeliavo iš Japonijos vaikų moksleivių piešinių konkurso. LNK televizijos koncerte „Tau, mama“ Norintys šokti vaikai lanko choreografijos būrelį. Šokėjėliai aktyviai dalyvauja įvairiose darželio, miesto, rajono šventėse. 2010 m. laimėtas vaizdo klipų konkursas, suteikęs galimybę dalyvauti LNK televizijos koncerte „Tau mama“

untitled-3Dainų dainelės konkurse Mažieji dainorėliai dalyvavo:

Vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursuose „Tramtatulis“, Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursuose „Dainų dainelė“, rajono meno šventėse, kituose darželio, miesto bei rajono renginiuose. Darželyje įkurtas pasakų kambarėlis, kuriame vaikai turi galimybę žaisti, kurti, vaidinti. 2011 m. dalyvavo respublikinėje poezijos šventėje „Mano vaikystės pieva“ Šiauliuose. ĮstaSeklyčiaigoje organizuojamos šventės ir pramogos, kuriose puoselėjamos ryškios lietuvių liaudies tradicijos. Įrengta senovinė „Seklyčia“, senovinių daiktų muziejus. Norint, kad iš mažo žmogučio išaugtų svarbi asmenybė, privalu jį tinkamai auginti, auklėti bei lavinti. Nuo pat mažų dienų vaiką reikia ugdyti, ruošti gyvenimo tikslams. Tai priklauso nuo mūsų visų: tėvų, auklėtojų. Mūsų tikslas nukreipti vaiką tinkama linkme, ugdyti polinkius, lavinti sugebėjimus. untitled-4untitled-6

atnaujinta: February 20, 2020