Misija, vizija, prioritetai

Misija, vizija, prioritetai

Misija

Įstaiga, teikianti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus bei specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų prigimtinius, socialinius, pažintinius bei saviraiškos poreikius ir tėvų lūkesčius. Puoselėjanti individualius vaiko sugebėjimus ir polinkius, ugdanti laisvą ir kūrybingą asmenybę.

Vizija

Įstaiga, besimokanti ir besikeičianti, atsinaujinanti, patraukli ir atvira visuomenei bei jos poreikių tenkinimui. Nuolat tobulinanti vaikų ugdymą ir padedanti skleistis jų gebėjimams, ugdytis gyvenimui visuomenėje reikalingoms vertybinėms nuostatoms bei kompetencijoms; puoselėjanti ir branginanti tautos papročius, tradicijas; bendraujanti ir bendradarbiaujanti; teikianti vaikui ir šeimai pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą.

Filosofija

Vaikas – aktyvus savo žinojimo, kultūros kūrėjas; vaiko pažinimo vystymąsi skatina jį supanti aplinka, sąveika, bendradarbiavimas su pedagogu, kitais vaikais ir suaugusiaisiais; ugdymosi pagrindas – vaiko veikla, kūrybinis darbas.

atnaujinta: rugsėjo 15, 2016