Archive for birželio, 2017

„Noriu aiškiai kalbėti“

Written by admin on . Posted in Naujienos

Siekiant sudaryti palankias sąlygas ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos plėtotei grupės aplinkoje ir namuose, taikant kūrybiškus, inovatyvius kalbos ugdymo metodus įstaigoje vykdėme visų ugdymo metų  projektą „Noriu aiškiai kalbėti“.

Projekto tikslas – bendradarbiaujant su auklėtojomis ir tėveliais  plėtoti vaikų žodinę raišką, žaidžiant linksmus, nuotaikingus kalbinius žaidimus, integruojant į kasdieninę ugdomąją veiklą grupėse ir kalbinę aplinką namuose. Projekte dalyvavo „Kiškučių“, „Mėnuliukų“ 5-6 m. ir „Boružiuko“ specialiosios grupės vaikučiai.

Projektas buvo vykdomas organizuojant atviras ir kūrybines veiklas, vaikų žaidybinę veiklą rytmečių metu. Buvo pravestos penkios  atviros veiklos grupėse: „Kalbantys piršteliai“ (spalio mėn.),  „Kai vaikučiai laukia Kalėdų, pabunda pasakos…“ (gruodžio mėn.), „Miklūs piršteliai ir judrus liežuvėlis – geriausi vaiko kalbos draugai“ (vasario mėn.), „Žaiskime žodžiais“ (kovo mėn.) ir baigiamasis renginys „Noriu aiškiai kalbėti“ (gegužės mėn.).

Tėveliams pateiktos rekomendacijos, patarimai lankstinukų, atmintinių forma: „Kalbantys piršteliai“, „Miklūs piršteliai ir judrus liežuvėlis – geriausi vaiko kalbos draugai“, „Augu ir kalbu“.

„Kiškučių“ grupės vaikučiai kartu su tėveliais pagamino knygeles „Mano šeimos knygelė“.

Grupėse auklėtojos vykdė kūrybines veiklas. Vaikai karpė, klijavo, atliko įvairias kūrybines užduotėles  rankos pirštelių, riešo lavinimui.

Vaikučiai patyrė daug džiugių emocijų, pažinimo džiaugsmą.

Smagu buvo visiems kartu žingsniuoti aiškios kalbos link.

Logopedė, specialioji pedagogė Jolita Čiutienė

 • Kūrybinės dibtuvėlės Miklūs piršteliai-sklandi kalba
 • Kalbantys piršteliai
 • Akimirkos iš projekto
 • kiškučiu gr. šeimos knyg.
 • Projektas Noriu aiškiai kalbėti
 • šeimos knyg. janina
atnaujinta: birželio 13, 2017

Skaitymo nauda

Written by admin on . Posted in Naujienos

Skaitymo nauda – neišmatuojama, o  skaitymas savo vaikui – vienas geriausių būdų jo pasaulį padaryti gražesniu. Knygos – puiki priemonė leidžianti tėvams ir vaikams pabūti drauge, bendrauti, kurti tvirtesnius tarpusavio ryšius. Knygutės skaitymas ar pasaka vaikui prieš miegą nėra vien malonumas. Tomis penkiolika ar dvidešimčia minučių  plečiame vaiko žodyną, ugdome jo gebėjimus klausytis, galiausiai – kuriame saugią vaikui aplinką. Įpratęs ramiai ir saugiai užmigti su knyga, vaikas pamils knygą, o ateityje skaitymas jam bus savaime suprantamas veiksmas, padedantis jam gyvenime – ne tik mokytis, bet ir bendrauti su aplinkiniais, sklandžiai reikšti mintis. Skaitymas šeimoje leidžia užsimegzti vaiko skaitymo įpročiams, o turėdami mintyje, kad vaikai mokosi sekdami suaugusiųjų pavyzdžiu, galime tikėtis, jog vaikas ir pats taps skaitytoju.

Siekdami formuoti vaikams meilę knygoms, ankstyvuosius skaitymo įgūdžius, įstaigoje  visus metus vykdėme projektą „Augu su knyga“, kuriame dalyvavo visi darželio vaikai ir jų šeimos nariai. Sulapojo, sužaliavo medžiai grupėse perskaitytų knygelių pavadinimais. Daugiausiai knygelių perskaičiusieji buvo apdovanoti diplomais, padėkomis bei dovanėlėmis.

Džiaugiamės ir sveikiname visų daugiausiai knygelių perskaičiusius:

Rusnę Andriuškaitę (3 m.), kartu su mamyte perskaičiusią daugiau kaip 100 knygelių; Žemyną Ramanauskaitę (7 m.) kartu su mamyte perskaitė 74 knygeles; Dovydą Demidovą (5 m.) kartu su mamyte perskaičiusį 42 knygeles; Mantą Dubro (5 m.), kuris su tėčiu ir sesute perskaitė 36 knygeles ir Amilę Apinytę, (7 m.), kuri pati perskaitė 36 knygeles.

Dėkojame visiems ir  nenustokite skaityti.

Logopedė, specialioji pedagogė    Jolita Čiutienė

 • DIPLOMAS knyga_1
 • DIPLOMAS knyga_2
 • augu su knyga
 • knygų medžiai
atnaujinta: birželio 13, 2017

„Futboliuko“ varžybos

Written by admin on . Posted in Naujienos

Gegužės 22 d. vyko Joniškio rajono darželių „Futboliuko“ varžybos „Saulės“ pagrindinės mokyklos stadione. Varžybose dalyvavo ir lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinukų komanda. Komandos sudėtis 6 žaidėjai, kuriuos paruošė pedagogė Laima Ščepanskienė. Varžybų tikslas – populiarinti futbolą darželyje. Mūsų žaidėjai iškovojo antrąją vietą ir buvome apdovanoti medaliais.

 • P1170853
 • P1170854
 • P1170859
 • P1170848
 • P1170852
 • P1170856
 • P1170851
atnaujinta: birželio 1, 2017