Parama

Mieli Tėveliai,

Nuoširdžiai dėkojame Jums už dalyvavimą lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenės gyvenime ir suteiktą darželiui paramą. Siekdamas teikti kokybiškus vaikų poreikius, tėvų lūkesčius atitinkantį ugdymą, darželis turi nuolat keistis, modernėti.Jūsų dėka galime iš dalies keisti materialinę bazę, ugdymo aplinką.

Aktualūs pakeitimai:
Keičiasi prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms pateikimo tvarka. Pats patogiausias ir greičiausias prašymo (FR0512 forma) pateikimo būdas yra užpildyti jį elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą https://deklaravimas.vmi.lt, toliau − EDS. Prisijungus prie EDS (prisijungti galima per elektroninę bankininkystę, su VMI suteiktomis priemonėmis arba elektroniniu parašu).
Pasikeitė procentinės paramai skiriamos pajamų mokesčio dalys – nuo 2020 m. paramos gavėjams, tarp jų ir darželiams, mokykloms, bus galima skirti iki 1,2% pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2%).
Į formos laukelį E2, kur reikia nurodyti identifikacinį paramos gavėjo numerį, įrašykite 290549940. Tai yra Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, kaip paramos gavėjo, kodas.

Maloniai kviečiame iki gegužės 3 dienos savo paramą skirti 1,2 procento Joniškio lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“.

Tikimės, kad nepamiršite mūsų ir šiais metais.

atnaujinta: kovo 29, 2021